Hulp nodig?

Als u seksueel misbruik van minderjarigen op internet bent tegengekomen en dit via ons meldformulier heeft gemeld, is het voor u misschien nog niet afgedaan. Op deze pagina’s vindt u organisaties en websites die u kunnen helpen.

Wat kunt u doen als u een melding ontvangt over het vóórkomen van seksueel kindermisbruik op uw website?

Wanneer u een melding ontvangt over het vóórkomen van seksueel misbruik van minderjarigen op uw website of server, bent u verplicht om dit te verwijderen volgens de Nederlandse en Europese wetgeving (ref. art. 6:196c BW en art. 14 of the Ecommerce directive).

Wat moet u doen als u van Meldpunt Kinderporno een melding ontvangt?

  • Als u van ons een e-mail ontvangt, met daarin de specifieke link waarop het materiaal is ontvangen en het materiaal betreft een afbeelding of film, volstaat het dit specifiek gemelde materiaal van de server te verwijderen. Dit materiaal eindigt bijvoorbeeld op “.jpg” of “.mov” of “.gif”.
  • Als u van ons een e-mail ontvangt met daarin een link naar een volledige pagina, betekent dat dat er minimaal één  afbeelding op die pagina staat waardoor de hele pagina illegaal is. In dat geval moet de hele pagina van de server verwijderd worden.  Als u grondig wilt zijn, kunt u ook al het materiaal dat op deze pagina staat verwijderen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Onze contact informatie kunt u vinden op CONTACT

What to do when you receive a notification about the existence of Child Sexual Exploitation Material (CSEM) on your website?

When you are notified of CSEM which has been found on your server, you are obligated to expeditiously remove this content under Dutch and European Law. (ref. art. 6:196c BW and art. 14 of the Ecommerce directive).

Necessary steps you are obliged to take in case you receive a notification of  Dutch Hotline “Meldpunt Kinderporno”:

  • In case you receive an e-mail from us with the specific link and the IP address the illegal material is found on the following action must be taken. If it is a single file, like a .jpg or .mov or .gif., it is sufficient to delete that file from your server or disable access to this file.
  • When you receive a link leading to an entire page, that means one or more images of CSAM has been found on that page. In that case the page is illegal. Proceed as following: delete the entire page of your server. If you want to be thorough, you can additionally delete all the images and other files on this page.

For more information, feel free to contact us. You can find our contact information on CONTACT