Melden. En dan?

Als u een melding maakt via ons meldformulier, krijgt u een ontvangstbevestiging op het scherm van uw computer. Zo weet u zeker dat de melding is gelukt.

Wat gebeurt er met uw melding?

Het Meldpunt controleert of het beeldmateriaal strafbaar is. Bij twijfel overleggen we met de politie. Hierbij delen we nooit de naam of andere gegevens van de melder.

Als we afbeeldingen of video’s van seksueel misbruik van minderjarigen aantreffen, dan onderneemt het Meldpunt actie om het materiaal te laten verwijderen:

  • Gaat het om een website die in Nederland wordt gehost, dan informeert het Meldpunt het bedrijf dat de website host.
  • Wordt de website in een ander land gehost, dan geeft het Meldpunt de informatie door aan een meldpunt in dat land. Dat gebeurt via INHOPE, de internationale organisatie van meldpunten.
  • Is er in het land waar de website wordt gehost geen meldpunt, dan geeft het Meldpunt de informatie door aan de Nederlandse politie. Die handelt de zaak dan via Interpol of op een andere manier af.

Het Meldpunt plaatst alle strafbare afbeeldingen in de database waarin gevonden beelden van seksueel misbruik van minderjarien zijn opgeslagen. Deze database is een project van INHOPE en Interpol. Zo komen alle strafbare beelden bij de politie terecht. De politie gebruikt deze database onder meer om slachtoffers en daders te  identificeren.

Wat doet het Meldpunt Kinderporno?