Melden. En dan?

Als u kinderporno op internet meldt via het meldformulier, krijgt u een ontvangstbevestiging op het scherm van uw computer. Zo weet u zeker dat de melding is gelukt.

Het Meldpunt controleert of het beeldmateriaal strafbaar is. Bij twijfel overleggen we met de politie. Als het materiaal strafbaar is, dan geeft het Meldpunt de melding door, zonder de naam of andere gegevens van de melder te noemen:

  • Gaat het om een website die in Nederland wordt gehost, dan informeert het Meldpunt het bedrijf dat de website host.
  • Wordt de website met kinderporno in een ander land gehost, dan geeft het Meldpunt de informatie door aan een meldpunt in dat land. Dat gebeurt via INHOPE , de internationale organisatie waarin de meldpunten samenwerken.
  • Is er in het land waar de website wordt gehost geen meldpunt dat is aangesloten bij INHOPE, dan geeft het Meldpunt de informatie door aan de Nederlandse politie. Die kan de zaak dan via Interpol of op een andere manier afhandelen.

Het Meldpunt plaatst alle strafbare afbeeldingen in een database waarin gevonden beelden van seksueel kindermisbruik zijn opgeslagen. Deze database is een project van INHOPE en Interpol. Zo komen alle strafbare beelden bij de politie terecht. De politie gebruikt deze database onder meer om slachtoffers en daders te kunnen identificeren.

Als u een reactie van het Meldpunt wilt krijgen, kunt u dit op het meldformulier aangeven. Het Meldpunt informeert u dan over de afhandeling uw melding.