Privacy

Deze website is eigendom van de Stichting Meldpunt ter bestrijding van Kinderpornografie op Internet (Meldpunt). Het Meldpunt gaat ten alle tijde vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens van melders. Deze worden op zorgvuldige wijze verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt het Meldpunt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wijzigingen
Het Meldpunt Kinderporno behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Als u vragen heeft, neemt u dan contact op per e-mail: info@meldpunt-kinderporno.nl.