Wat melden?

Met kinderporno bedoelen we foto’s en video’s van kinderen jonger dan 18 jaar die

  • seksuele handelingen verrichten
  • seksueel poseren
  • zich in een seksueel getinte omgeving bevinden

Bent u dit tegengekomen op internet, meld dit dan via ons meldformulierHet Meldpunt behandelt alle meldingen vertrouwelijk. Anoniem melden kan ook.

Het is soms moeilijk te bepalen of foto’s en video’s wel of niet onder de noemer kinderporno vallen. Als u twijfelt, vul dan toch het meldformulier in. Wij hebben ruime ervaring om het beeldmateriaal goed te beoordelen. Als u zelf meer wilt weten over de criteria, kunt u deze nalezen in de Aanwijzing kinderpornografie van het Openbaar Ministerie (zie 5.2.3. Beoordelingscriteria).

Hiervoor is het Meldpunt niet bedoeld

Het Meldpunt is niet bedoeld voor algemene pornografie, waarbij alleen volwassenen zijn betrokken, en voor erotische verhalen of teksten over fictieve kinderen.

Meldingen over foto’s en video’s die niet op het openbare internet staan, kunnen wij niet behandelen. Denk hierbij aan cloudomgevingen, bestanden op iemands computer of een-op-een distributie via e-mail. Wilt u zulke gevallen melden, doe dan aangifte bij de politie via:

  • het algemene telefoonnummer van de politie, 0900 – 8844
  • het politiebureau in uw woonplaats
  • Meld Misdaad Anoniem, 0800 – 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

Als een kind in direct gevaar is, bel dan meteen het alarmnummer 112.

Als u zich zorgen maakt om de veiligheid van een kind in uw omgeving en u vermoedt dat er sprake is van seksueel misbruik, neem dan contact op met Veilig Thuis, 0800 – 2000 of www.vooreenveiligthuis.nl.